×
×

مالی و حسابداری(ارسال شده توسط مدیریت)

مالی و حسابداری

از مهمترین بخش های نرم افزار مکتبخانه می توان به سیستم مالی اشاره کرد. مکتبخانه دارای سیستم حسابداری قیمت تمام شده طراحی شده، ویژه مدارس است.
سیستم مالی مکتبخانه تلاش نموده است تا با استفاده از بهترین و در عین حال ساده ترین منو ها، مبحث حسابداری را جهت دقیق تر شدن و سریع تر شدن امور مالی و مدیریتی، ارائه نماید.
سیستم حسابداری مکتبخانه کلیه عملیات مالی سیستم های حسابداری ازجمله ثبت اسناد حسابداری، صدور صورت های مالی سود و زیان، دفاتر قانونی، ترازنامه و … را پوشش می دهد.
کلیه عملیات های مالی به صورت ساده طراحی شده اند تا کاربران، بدون نیاز به تخصص حسابداری، بتوانند با سیستم کار کنند؛ همچنین به دلیل اینکه این سیستم حسابداری موردنیاز مدارس است، کلیه گزارش های مرتبط با دانش آموزان بر اساس پایه و کلاس آن ها تفکیک شده اند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.