×
×

گروه همکاران(ارسال شده توسط مدیریت)

 • محمد محمودیان
  معاون شرکت
  مسئول فنی
  منصوره فرجی
  سرگروه تیم برنامه نویسی
  مسئول فنی
 • نگین شیرزاد
  مدیر داخلی و مدیر فروش
  مسئول فنی
 • امین تاجیک
  برنامه نویس
  تیم برنامه نویس
 • حسین معافی
  برنامه نویس
  تیم برنامه نویس